booking1-620x330

Thời khóa biểu & lịch thực tập học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 bậc cao đẳng

Sinh viên xem chi tiết thông tin lịch thời khóa biểu và kế hoạch thực tập trong file đính kèm bên dưới:

1. Thời khóa biểu cao đẳng K39

Tải File (PDF, 5.79MB)

2. Thời khóa biểu cao đẳng liên thông K39

Tải File (PDF, 3.43MB)

3. Thời khóa biểu cao đẳng K38

Tải File (PDF, 7.23MB)

Lịch đi thực tập

Tải File (PDF, 4.53MB)

Gửi Bình luận

Địa chỉ Email của Bạn không hiển thị.Mục có đánh dấu * là bắt buộc *

*