Nhân sự

Phụ trách chung

1. Trưởng Phòng

– TS Nguyễn Thị Kim Ngọc

– Email: kimngoc.tic@gmail.com

* Bộ phận Kế hoạch

2. Phó Trưởng phòng:

– ThS Huỳnh Mạnh Nhân

– Email: huynhmanhnhan@gmail.com

3. Chuyên viên

– ThS Đặng Thị Nghĩa

– Email:

* Bộ phận liên kết đào tạo ngoài trường

* Bộ phận Xử lý học vụ

* Bộ phận Văn bằng, chứng chỉ