LỊCH THI LẦN 2 VÀ THI CẢI THIỆN ĐIỂM CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 38, 39

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017;

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo về lịch thi lần 2 và thi cải thiện điểm các lớp Cao đẳng chính quy và liên thông khóa 38, 39.

Sinh viên xem file đính kèm.

Tải File (PDF, 4.11MB)

Gửi Bình luận

Địa chỉ Email của Bạn không hiển thị.Mục có đánh dấu * là bắt buộc *

*