1 (5)

Lịch thi kết thúc học phần các lớp tín chỉ khóa 38, 39 hệ cao đẳng chính quy (T1-T5)

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới:
Chú ý: Sinh viên phải hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 mới được dự thi

Tải File (PDF, 675KB)

Gửi Bình luận

Địa chỉ Email của Bạn không hiển thị.Mục có đánh dấu * là bắt buộc *

*