Danh sách HSSV đã hưởng chế độ chính sách hk1 2017-2018

File Danh sách HSSV đã hưởng chế độ chính sách hk1 2017-2018.

Những HSSV đã được hưởng chế độ chính sách hk1 2017-2018 đã được lưu hồ sơ, không cần phải nộp lại cho học kỳ 2 2017-2018; những đối tượng liên quan nghèo, cận nghèo cần nộp bổ sung chứng nhận nghèo, cận nghèo mới (năm 2018).

Những HSSV làm hồ sơ xin xét chế độ chính sách lần đầu cần làm mới hồ sơ theo như thông báo đã hướng dẫn.

Gửi Bình luận

Địa chỉ Email của Bạn không hiển thị.Mục có đánh dấu * là bắt buộc *

*