Học phí

Thông báo mức học phí Học kỳ 1 năm học 2016 -2017

hoc-phi

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa đã ban hành thông báo 723 ngày 8/7/2016 của Hiệu trưởng nhà trường về việc thu học phí Học kỳ 1, năm học 2016 – 2017 cụ thể như sau:

Chi tiết »