Thời khóa biểu

DANH SÁCH HỌC VIÊN VÀ THỜI KHÓA BIỂU KỸ NĂNG MỀM KHÓA 16

Chi tiết »

THỜI KHÓA BIỂU LỚP KỸ NĂNG MỀM VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC KỸ NĂNG MỀM

1 (9)

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

LỊCH HỌC CAO ĐẲNG KHÓA 40 VÀ TRUNG CẤP KHÓA 40

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018 bậc Cao đẳng chính quy và Trung cấp khóa 40. Kế hoạch ghép lớp khối cao đẳng và trung cấp khóa 40. Sinh viên xem file đính kèm:

Chi tiết »

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018 BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY VÀ LIÊN THÔNG KHÓA K38, K39

Sinh viên xem file đính kèm:

Chi tiết »

Thời khóa biểu & lịch thực tập học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 bậc cao đẳng

booking1-620x330

Sinh viên xem chi tiết thông tin lịch thời khóa biểu và kế hoạch thực tập trong file đính kèm bên dưới: 1. Thời khóa biểu cao đẳng K39 2. Thời khóa biểu cao đẳng liên thông K39 3. Thời khóa biểu cao đẳng K38 Lịch đi thực tập

Chi tiết »

Thời khóa biểu các lớp cao đẳng liên thông khóa 39

thời khóa biểu

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới.

Chi tiết »

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 bậc cao đẳng chính quy và liên thông

3cc9604b50365685b0c933d40b05afb5-toi-khong-co-thoi-gian

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới: 1. Cao đẳng K37 2. Cao đẳng K38 3. Cao đẳng liên thông K38  

Chi tiết »

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2015-2016 khối cao đẳng

tkb-2

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2015-2016 các lớp bậc Cao đẳng khóa 36, 37, 38 ; Bậc cao đẳng liên thông khóa 37, 38. Xem chi tiết trong file đính kèm. 1.  Cao đẳng K36 2.  Cao đẳng K37 3.  Cao đẳng K38 4.  Cao đẳng liên thông K38

Chi tiết »