Lịch thi

LỊCH THI LẠI HỆ TRUNG CẤP KHÓA 39 VÀ DANH SÁCH THI LẠI

Sinh viên xem file đính kèm:

Chi tiết »

LỊCH THI LẦN 2 VÀ THI CẢI THIỆN ĐIỂM CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 38, 39

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017; Phòng Quản lý Đào tạo thông báo về lịch thi lần 2 và thi cải thiện điểm các lớp Cao đẳng chính quy và liên thông khóa 38, 39. Sinh viên xem file đính kèm.

Chi tiết »

Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp bồi dưỡng văn hóa THPT theo chương trình trung cấp

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa tổ chức thi tốt nghiệp lớp bồi dưỡng văn hóa theo chương trình trung cấp cho học sinh các lớp trung cấp cụ thể như sau: Đối tượng và điều kiện dự thi: Những học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 12 các môn văn hóa do trường tổ chức. Những học ...

Chi tiết »

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 (2016-2017) các lớp cao đẳng (16/6 – 5/7/2017)

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa thông báo lịch kết thúc thi cao đẳng chính quy khóa 38, 39; cao đẳng liên thông khóa 39 thi từ ngày 16/6/2017 đến ngày 5/7/2017. Chi tiết cụ thể như sau: LỊCH THI CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 38; 39 & LIÊN THÔNG K39 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 39: ...

Chi tiết »

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 các lớp cao đẳng chính quy khóa 37, 38, 39

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa tổ chức thi kết thúc học phần các lớp cao đẳng chính quy khóa 37, 38, 39 – Học kỳ 2 – Năm học 2016 – 2017 Lịch thi cụ thể tại file đính kèm:  

Chi tiết »

Lịch thi kết thúc học phần các lớp tín chỉ khóa 38, 39 hệ cao đẳng chính quy (T1-T8)

image

Chú ý: Sinh viên phải hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 mới được dự thi

Chi tiết »

Biên bản thi kết thúc học phần các lớp cao đẳng ngày thi 30/03/2017 và 31/03/2017

1 (17)

Sinh viên xem file đính kèm.

Chi tiết »

Lịch thi kết thúc học phần các lớp tín chỉ khóa 38, 39 hệ cao đẳng chính quy (T1-T5)

1 (5)

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới: Chú ý: Sinh viên phải hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 mới được dự thi

Chi tiết »

Lịch thi lần 2 các lớp cao đẳng liên thông khóa 39

1 (3)

Sinh viên các lớp CĐ Liên thông khóa 39 đăng ký thi lại tại Phòng Đào tạo trước 15h00 ngày 17/3/2017. Lịch thi cụ thể xem file đính kèm.

Chi tiết »

Lịch thi lại các lớp cao đẳng chính quy và liên thông học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

1 (9)

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới. Chú ý: – Những sinh viên thi lại và thi cải thiện phải đăng ký danh sách và nộp lệ phí tại phòng Đào tạo trước 2 ngày so với lịch thi những học phần đăng ký. – Sau thời gian trên phòng Đào tạo sẽ không giải quyết. 1. Cao đẳng ...

Chi tiết »