Lịch thi

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 các lớp cao đẳng chính quy khóa 37, 38, 39

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa tổ chức thi kết thúc học phần các lớp cao đẳng chính quy khóa 37, 38, 39 – Học kỳ 2 – Năm học 2016 – 2017 Lịch thi cụ thể tại file đính kèm:  

Chi tiết »

Lịch thi kết thúc học phần các lớp tín chỉ khóa 38, 39 hệ cao đẳng chính quy (T1-T8)

image

Chú ý: Sinh viên phải hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 mới được dự thi

Chi tiết »

Biên bản thi kết thúc học phần các lớp cao đẳng ngày thi 30/03/2017 và 31/03/2017

1 (17)

Sinh viên xem file đính kèm.

Chi tiết »

Lịch thi kết thúc học phần các lớp tín chỉ khóa 38, 39 hệ cao đẳng chính quy (T1-T5)

1 (5)

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới: Chú ý: Sinh viên phải hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 mới được dự thi

Chi tiết »

Lịch thi lần 2 các lớp cao đẳng liên thông khóa 39

1 (3)

Sinh viên các lớp CĐ Liên thông khóa 39 đăng ký thi lại tại Phòng Đào tạo trước 15h00 ngày 17/3/2017. Lịch thi cụ thể xem file đính kèm.

Chi tiết »

Lịch thi lại các lớp cao đẳng chính quy và liên thông học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

1 (9)

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới. Chú ý: – Những sinh viên thi lại và thi cải thiện phải đăng ký danh sách và nộp lệ phí tại phòng Đào tạo trước 2 ngày so với lịch thi những học phần đăng ký. – Sau thời gian trên phòng Đào tạo sẽ không giải quyết. 1. Cao đẳng ...

Chi tiết »