Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch học tập giáo dục quốc phòng của Trung cấp khóa 39

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo kế hoạch học tập môn Giáo dục quốc phòng của trung cấp khóa 39. Nội dung chi tiết xem file đính kèm:

Chi tiết »