Đăng ký học phần

Danh sách các lớp học phần hủy không mở lớp trong học kỳ 2 năm học 2016-2017 bậc Cao đẳng

1-(9)

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới: Chú ý: – Đối với những sinh viên đã đăng ký những lớp học phần đã hủy thì làm đơn đăng ký bổ sung vào những lớp học phần khác có cùng môn học hay môn tự chọn tương đương. – Thời gian đăng ký bổ sung từ ngày 13/02/2017 đến hết ...

Chi tiết »