Biểu mẫu

Bí quyết học đâu nhớ đó

Quyển sách này sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Nó sẽ giúp bạn học hành tấn tới, học đâu nhớ đó hay xuất sắc vượt qua các kỳ thi, nhưng lợi ích thật sự từ quyển sách vượt xa hơn thế nhiều – một khi vận dụng tốt các phương pháp trong sách này, bạn sẽ khai thác triệt để ...

Chi tiết »

Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp

Mẫu đơn cấp bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề đối với học sinh sinh viên  đã tốt nghiệp bị mất hoặc hỏng văn bằng tốt nghiệp. Học sinh sinh viên tải file mẫu đơn đính kèm bên dưới và nộp lại Phòng Đào tạo theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng ...

Chi tiết »

Đơn xin xét tốt nghiệp

Mẫu Đơn xin xét tốt nghiệp – tải File đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

Đơn xin không tính điểm học phần vào điểm TB chung tích lũy

Mẫu Đơn xin không tính điểm học phần vào điểm TB chung tích lũy – tải File đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

Đơn xin phúc khảo bài thi

Mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi – tải File đính kèm bên dưới:  

Chi tiết »

Mẫu biên bản thi giữa kỳ

Phòng Đào tạo gửi quý Thầy (Cô) biểu mẫu biên bản thi giữa kỳ thúc áp dụng từ học kỳ 1 năm học 2015-2016 (Bậc Cao đẳng)

Chi tiết »

Đơn xin cải thiện điểm

Mẫu Đơn xin cải thiện điểm – tải File đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

Đơn xin rút bớt học phần

Mẫu Đơn xin rút bớt học phần – tải File đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

Xin điều chỉnh học phần

Mẫu đơn xin điều chỉnh học phần – tải File đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

Đơn xin đăng ký bổ sung học phần

Đơn xin đăng ký bổ sung học phần – tải File đính kèm bên dưới: Xem thêm Hướng dẫn đăng ký Học phần:    

Chi tiết »