Author Archives: Huỳnh Mạnh Nhân

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1, năm học 2017-2018

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa ban hành thông báo số 268/TB-CĐCN-ĐT ngày 6/6/2017 về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 cụ thể như sau: CÁC LỚP CHÍNH QUI HỌC TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUI NIÊN CHẾ   TT Nhóm ngành, nghề Ngành/ nghề đào tạo Mức thu đ/ tháng ...

Chi tiết »

Mẫu đơn xác nhận đang công tác (để miễn học Kỹ năng mềm)

Mẫu đơn dành cho sinh viên cao đẳng liên thông xác nhận đang công tác để được miễn học Kỹ năng mềm Tải mẫu đơn Tại đây

Chi tiết »

Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp bồi dưỡng văn hóa THPT theo chương trình trung cấp

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa tổ chức thi tốt nghiệp lớp bồi dưỡng văn hóa theo chương trình trung cấp cho học sinh các lớp trung cấp cụ thể như sau: Đối tượng và điều kiện dự thi: Những học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 12 các môn văn hóa do trường tổ chức. Những học ...

Chi tiết »

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 (2016-2017) các lớp cao đẳng (16/6 – 5/7/2017)

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa thông báo lịch kết thúc thi cao đẳng chính quy khóa 38, 39; cao đẳng liên thông khóa 39 thi từ ngày 16/6/2017 đến ngày 5/7/2017. Chi tiết cụ thể như sau: LỊCH THI CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 38; 39 & LIÊN THÔNG K39 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 39: ...

Chi tiết »

Danh sách sinh viên cao đẳng chính qui khóa 37 tốt nghiệp đợt 1 – năm 2017 (3/6/2017)

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa công bố kết quả xét tốt nghiệp các lớp cao đẳng chính quy khóa 37 (2014-2017) – đợt 1- năm 2017. Trong đó: Đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp: 367 sinh viên Sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp sẽ nhận bằng tốt ...

Chi tiết »

Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp

Mẫu đơn cấp bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề đối với học sinh sinh viên  đã tốt nghiệp bị mất hoặc hỏng văn bằng tốt nghiệp. Học sinh sinh viên tải file mẫu đơn đính kèm bên dưới và nộp lại Phòng Đào tạo theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng ...

Chi tiết »

Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp các lớp cao đẳng chính quy khóa 37 (2014-2017)

Trường Cao đẳng Công  nghiệp Tuy Hòa thông báo kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho sinh viên các lớp cao đẳng chính quy khóa 37 (2014-2017). Trong đó: Thời gian trao bằng tốt nghiệp: Thời gian: ngày 3/6/2017  (thứ 7) Thời gian cụ thể từng ngành học nhận bằng xem bảng chi tiết dưới đây ...

Chi tiết »

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 các lớp cao đẳng chính quy khóa 37, 38, 39

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa tổ chức thi kết thúc học phần các lớp cao đẳng chính quy khóa 37, 38, 39 – Học kỳ 2 – Năm học 2016 – 2017 Lịch thi cụ thể tại file đính kèm:  

Chi tiết »