Author Archives: Nguyễn Chắn Duyn

Danh sách HSSV đã nộp hồ sơ đề nghị được hưởng chế độ chính sách

thaydoi

-Phòng QLĐT xin gửi danh sách hssv đã nộp hồ sơ đề nghị được hưởng chế độ chính sách. -Đề nghị các đ/c triển khai phổ biến cho hssv để đối chiếu (file miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội), nếu có thiếu tên cần báo lại đ/c Trần Đắc Thọ để bổ sung trước khi nhà trường ban ...

Chi tiết »

KẾ HOẠCH ĐI THỰC TẬP VÀ TỐT NGHIỆP BẬC CĐ K38 CHÍNH QUY VÀ CĐ K39 LIÊN THÔNG

21

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018 BẬC CĐ K38,39 CQ VÀ CĐ K39 LT

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

Thông báo chế độ chính sách học kỳ I (2017-2018)

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

Quyết định danh hiệu thi đua học bổng học kỳ II (2016-2017)

1 (10)

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

DANH SÁCH NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY VÀ LIÊN THÔNG ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2017

Sinh viên xem file đính kèm:

Chi tiết »

LỊCH THI LẠI HỆ TRUNG CẤP KHÓA 39 VÀ DANH SÁCH THI LẠI

Sinh viên xem file đính kèm:

Chi tiết »

LỊCH HỌC CAO ĐẲNG KHÓA 40 VÀ TRUNG CẤP KHÓA 40

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018 bậc Cao đẳng chính quy và Trung cấp khóa 40. Kế hoạch ghép lớp khối cao đẳng và trung cấp khóa 40. Sinh viên xem file đính kèm:

Chi tiết »

THÔNG BÁO HỦY HỌC PHẦN CÁC LỚP KHÔNG ĐỦ SỐ LƯỢNG SINH VIÊN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

Phòng quản lý Đào tạo thông báo hủy các lớp học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018. Sinh viên xem file đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018 BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY VÀ LIÊN THÔNG KHÓA K38, K39

Sinh viên xem file đính kèm:

Chi tiết »