Author Archives: Nguyễn Chắn Duyn

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP MỞ HỌC LẠI BẬC CĐ CHÍNH QUY KHÓA 38,39…

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

LỊCH THỊ LẠI VÀ CẢI THIỆN ĐIỂM CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 38, 39 CHÍNH QUY VÀ K39 LIÊN THÔNG

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN K40 BẬC CAO ĐẲNG CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K38 BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018 BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K38, K39

tmmt

Sinh viên xem file đính bên dưới:

Chi tiết »

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN K39, K40-ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K38 BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY VÀ LIÊN THÔNG HỌC KỲ NĂM 2017-2018

1 (10)

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới: 

Chi tiết »

THỜI KHÓA BIỂUHK1 2017-2018 BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K40 NGÀNH ĐIỆN

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

THỜI KHÓA BIỂU K40 CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ( CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH)

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP CAO ĐẲNG K38 VÀ K39 ĐỢT THI CUỐI KỲ

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN K40 NĂM HỌC 2017-2018

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới:

Chi tiết »